Club

BBC Amon Jeugd Gentson vat het seizoen 2018-2019  aan met 26 ploegen en twee multimove ploegen!

Met dit gegeven mag onze club zich opnieuw én terecht de grootste basketclub in Oost-Vlaanderen noemen. 
Jeugd Gentson investeert in een kwalitatieve basketopleiding en wil iedere jongere de kans bieden basketsport op zijn/haar niveau te beoefenen.
De missie van de club gaat ook verder dan het puur sportieve : Jeugd Gentson wil als club, naast het gezin en de school, een forum zijn waar jongeren waarden en normen worden bijgebracht. Hiervoor willen we ze maximale kansen bieden om zich te ontplooien tot gezonde, sociale en ruimdenkende adolescenten via de basketbalsport.


Omdat een goede organisatie ook goede afspraken vergt, biedt Jeugd Gentson volgende communicatiekanalen aan : de website www.jeugdgentson.be, de Jeugd Gentson-nieuwsbrief, e-mail en een onthaalbrochure.
Op de website zal je steeds informatie terugvinden over de club, de ploegen, de resultaten, de wijzigingen, de verslagen, de evenementen enz...

Volgende werkpunten zullen nagestreefd worden :
* Clubstructuur en -organisatie uitbouwen
* Communicatie tussen alle partners verbeteren
* Creëren van een goede clubsfeer en uitdragen van een positief imago
* Een ontwikkelingsgericht sportief beleid voeren
* Trajectbegeleiding voor spelers - coaches - ploegbegeleiders - ouders
* In zee met commerciële partners