Aangifte formulier blessure

Hier kan je het aangifte formulier 18-19 downloaden

Weet je niet wat je moet doen bij blessure, lees dan even verder

Medische Omkadering
Over SPORT en GEZONDHEID valt heel wat te vertellen.
Vaak doen hierover allerlei verhalen de ronde, of weet je net niet goed wat te doen bij een kwetsuur of om je voor te bereiden op een wedstrijd.


Medische begeleiding ?
Jeugd Gentson is 2006 gestart met geleid advies en een samenwerking met Frank Wezenbeek (sportkinesie) en Thomas D’havé (osteopaat in GKO+ of groepspraktijk kinesie – osteopathie – podologie in Gent).
GKO+<Prevent> is een nieuw initiatief van deze praktijk voor de (top)sporter. Doelstelling van dit programma is enerzijds de preventie van sportletsels (ontstekingen, rugproblemen,…) en anderzijds de biomechanische, sporttechnische mogelijkheden van sporters optimaliseren. Dit kunnen we best vergelijken met een wagen: het is evident dat wanneer een auto niet goed is uitgebalanceerd, hij een minder goede baanligging (lees ‘mindere prestatie’) zal hebben en sneller slijtage zal vertonen (lees ‘overbelastingsletsels’). Voor een Formule1 wagen is dit natuurlijk nog meer van belang dan voor een stadswagen: hoe meer je lichaam wordt belast, hoe groter de kans op letsel, des te belangrijker een optimale balans van je lichaam. Meer info op www.gko.be
Deze osteopatische screening werd in de voorbereiding van het seizoen voor het eerst toegepast op de spelers van dames A. De belangrijkste doelstelling van dit programma is het voorkomen van functionele, prestatiespecifieke klachten van intensieve sportbeoefenaars. Door hun metingen en testen kunnen ze beter de balans inschatten tussen belastbaarheid en belasting, wat essentieel is bij het voorkomen van sportblessures.
Wat is osteopathie eigenlijk?
Een osteopathische behandeling bestaat uit 3 grote delen en duurt ongeveer 45 min:
1. Vraaggesprek:
De osteopaat stelt gerichte vragen om een eerste indruk over de problemen en de medische achtergrond van de patiënt te krijgen.
2. Osteopatisch onderzoek:
Eerst en vooral gaat de osteopaat op zoek naar wat juist de pijn veroorzaakt: is het een spier, ligament, zenuw of een andere structuur die verantwoordelijk is voor de klachten. Daarna wordt het hele lichaam onderzocht op bewegingsbeperkingen en wordt gekeken of er een verband kan zijn met de klachten.
Een vergelijking: Wanneer de rechtervoorband van een auto steeds verslijt, kan men twee dingen doen: elke maand een nieuwe band kopen of proberen de uitbalancering van de wagen te verbeteren. Het osteopatisch concept is gebaseerd op de tweede oplossing: Er wordt geprobeerd het lichaam uit te balanceren om te vermijden dat andere regio’s moeten compenseren, in een latere fase overbelast worden en zo klachten veroorzaken.
3. Behandeling:
De osteopaat behandelt in zekere zin alle weefsels van het lichaam: spieren, ligamenten, gewrichten, organen, …Ze beschikken over een arsenaal aan technieken, bestaande uit manipulaties, mobilisaties, rekkingen,… Het is evident dat bv. bij een 21-jarige sporter andere technieken gebruikt worden dan bij oudere personen
Praktisch... 
De verzekering
Wie aangesloten is bij de club is verzekerd door de VBL. Dit enkel op het moment dat er activiteiten in ploegverband plaatsvinden (trainingen, wedstrijden, tornooien en de verplaatsingen ernaar toe) of indien de activiteiten door de club gesteund worden en er nominatieve lijsten opgemaakt werden (JBOC-trainingen, tornooien, stages). Ook voor de provinciale en landelijke selecties geldt de VBL-verzekering.
Indien me echter deelneemt aan een training in en andere club en/of met een andere ploeg een tornooi speelt en de club daar vooraf niet schriftelijk (e-mail) van op de hoogte heeft gebracht dan geldt deze "clubverzekering" niet!
Voor ongevallen tijdens het verplaatsen van en naar training en wedsrijd moet deze gebeuren langs de kortste weg, om dekking te hebben.
Een kwetsuur wordt steeds gemeld aan de coach en ploegafgevaardigde.
Waar kan ik de aangifteformulieren vinden?
Aangifteformulieren vind je :
- in het secretariaat van de Leopoldskazerne
- bij elke ploegverantwoordelijke
- in de Bollekensschool, in de kast achter de wedstrijdtafel
- op deze pagina, bovenaan bij download
Hervatten van de training en de wedstrijden
Trainingen en wedstrijden mogen pas hervat worden na genezenverklaring van de dokter. Dit document stuur je na ondertekening van de arts zelf op naar Ethias.
Wat moet je aan rekeningen bijhouden?
- Dokter en kinesist : bij het bezorgen van doktersbriefjes aan het ziekenfonds melden dat het om een sportongeval gaat. De afrekening bewaren.
- Apotheker : vermelden dat het om een sportongeval gaat, waarvoor je verzekerd bent. Afrekening en attest bewaren.
- Ziekenhuisfactuur : opleg bijhouden.
Niet gedekt door de verzekering?
Indien zich een nieuw ongeval voordoet vooraleer het genezingsgetuigschrift is opgestuurd kan op geen enkele vergoeding van de verzekering aanspraak gemaakt worden.
Prothesen, tapes, verbanden en schade aan brillen.
Hospitalisatie?
De aangifte wordt door de behandelende geneesheer ingevuld. De rest van de procedure blijft dezelfde. De verzekering komt niet tussen voor onkosten en bijkomende honoraria volgende uit het gebruik van een individuele kamer of kamer met twee bedden.
Hervatten van de training en wedstrijden?
Trainingen en wedstrijden mogen pas hervat worden na genezenverklaring van de dokter. Dit document stuur je na ondertekening van de arts zelf op naar Ethias.
Met daarbij :
- vermelding van je dossiernummer
- alle rekeningen (originelen-er worden geen kopies aanvaard-neem een kopie voor jezelf).